Aktuality

07.02.2017 ROTARY KLUB PRAHA podpořil stacionář MIREA

ROTARY KLUB PRAHA daroval stacionáři MIREA finanční dar ve výši 20.000,- Kč. Částka je poskytnutá za účelem nákupu pásového schodolezu - zařízení pro překonávání schodišťových bariér / přepravu invalidních vozíků. Srdečně děkujeme!
Více zde »

ROTARY KLUB PRAHA podpořil stacionář MIREA

Co se u nás děje

25.01.2017
MIREA a korunovační klenoty

Druhá parta klientů stacionáře MIREA se vypravila na zámek, aby si prohlédla korunovační klenoty. Musíte uznat, že podívaná  je to přímo královská!

13.01.2017
MIREA u sochy Ing. Jana Kašpara

I klientům stacionáře MIREA se líbí socha prvního českého aviatika Ing. Jana Kašpara! Nedalo nám to a museli jsme si ji důkladně prohlédnout.

12.12.2016
Vánoční jarmark ve stacionáři MIREA

Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu tradičního Vánočního jarmarku ve stacionáři MIREA! Amosféra jarmarku, výrobky či dobroty v kavárničce potěšily i letos všechny účastníky. 

Archiv »

Vítáme Vás na webových stránkách MIREA denní stacionář, o.p.s.

MIREA denní stacionář, o.p.s. je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písmene b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. denní stacionář.

Hlavním předmětem činnosti stacionáře MIREA je poskytování ambulantní služby sociální péče dospělým lidem s mentálním postižením z Pardubického kraje.

MIREA denní stacionář, o.p.s. používá tyto zkrácené názvy

  • MDS
  • stacionář MIREA

Stacionář MIREA se nachází v Pardubicích - Nemošicích v Městském obvodu Pardubice IV.