Aktuality

08.07.2016 Pěkné léto!

Krásné a odpočinkové letní dny Vám přeje MIREA
Více zde »

Pěkné léto!

Co se u nás děje

28.06.2016
Děkujeme!

Děkujeme MgA. Hance Medkové, vedoucí studijního oboru sólový zpěv, a studentkám Konzervatoře Pardubice za báječnou spolupráci při vernisáži výstavy koláží "Pardubice očima klientů stacionáře MIREA II".

 
26.05.2016
Dubinský les 2016

Pod záštitou strarosty obvodu Pardubice III. pana Ing. Mgr. Vítězslava Štěpánka pořádalo Denní cetrum Most do života akci "Dubinský les 2016". MIREA se ráda této akce spolu s jinými organizacemi zúčastnila! Jak jsme pracovali, to uvidíte ve fotogalerii. Odměna na závěr byla velmi chutná! Děkujeme!

12.05.2016
Den Pardubického kraje

Den Pardubického kraje byl pro stacionář MIREA dobrou příležitostí, abychom nejen prezentovali naše dovednosti, ale abychom se podívali, co pěkného umí vytvořit v ostatních zařízeních sociálních služeb. Byl to pro nás velmi inspirativní den!   

Archiv »

Vítáme Vás na webových stránkách MIREA denní stacionář, o.p.s.

MIREA denní stacionář, o.p.s. je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písmene b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. denní stacionář.

Hlavním předmětem činnosti stacionáře MIREA je poskytování ambulantní služby sociální péče dospělým lidem s mentálním postižením z Pardubického kraje.

MIREA denní stacionář, o.p.s. používá tyto zkrácené názvy

  • MDS
  • stacionář MIREA

Stacionář MIREA se nachází v Pardubicích - Nemošicích v Městském obvodu Pardubice IV.