Obec Ostřešany

26.07.2023
Obec Ostřešany

Ve středu 26. července 2023 jsme se s klienty vypravili do obce Ostřešany, která se nachází přibližně 5 km jihovýchodně od Pardubic. Tato poznávací akce přiblížila klientům stacionáře blízkou obec, její zajímavé stavby (kaplička z roku 1898,  dům se zvláštní fasádní výzdobou - originální fresky malířky Evy Filemonové) a především v okolí obce krásnou přírodu s rybníky.

Zpáteční cesta nás zavedla do blízkých Nemošic a my se mohli projít Přírodní památkou Nemošická stráň.