Přírodní rezervace Peliny

13.07.2022
Přírodní rezervace Peliny

Ve středu 13. července 2022 jsme spolu s klienty navštívili přírodní rezervaci Peliny, která se nachází na pravém břehu Tiché Orlice v těsné blízkosti města Choceň.

Přírodní rezervace Peliny byla zřízena v roce 1948 a své jméno dostala podle Pelova mlýna, zvaného také Pelíškův nebo Pelín, který kdysi stával v údolí Tiché Orlice.

Strmé opukové skály představují jedinečnou botanickou a zoologickou lokalitu. Tyto skály vznikly stmelením sedimentů moře, které se zde rozlévalo před 90 miliony lety. Zvětráváním opuky se vymodelovaly nápadné skalní hřbety, sruby a věže, kterým místní říkají komíny.

Byl to báječný den strávený v přírodě!