Uzavření Denního stacionáře MIREA

16.03.2020
Uzavření Denního stacionáře MIREA

Ode dne 16. března 2020 je Denní stacionáře MIREA uzavřen, a to na základě 

USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 13. března 2020 č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

Vláda nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, (denní stacionáře), od 16. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu pozastavit činnost těchto zařízení.