Informace pro veřejnost

Odborné stáže, studentské praxe, exkurze

Odborná stáž

Zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb nabízíme možnost absolvovat v Denním stacionáři MIREA odbornou stáž v rámci dalšího vzdělávání podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Stáž se vykonává na základě uzavřené Smlouvy o vzájemném zajištění odborných stáží.

Odborná praxe

Stacionář spolupracuje s vysokými, vyššími a středními školami při zajištění odborných praxí, které jsou vykonávány vykonávány na základě dohody / smlouvy o výkonu odborné praxe.

Spolupracující školy

  • Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
  • Univerzita Hradec Králové, Filozofická Fakulta
  • Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice

Exkurzi v Denním stacionáři MIREA lze absolvovat na základě předem dohodnutého termínu. Účastníkům exkurze můžeme vydat potvrzení o účasti na exkurzi.

Kontaktní e-mail pro zájemce o absolvování odborné stáže, odborné praxe nebo exkurze v Denním stacionáři MIREA: mirea@mirea.cz