Dotace, granty a příspěvky

Děkujeme všem podporujícím subjektům, kteří nám pomáhají naplňovat naše poslání  a poskytují nám finanční pomoc a podporu formou dotací, grantů a příspěvků.

Dotace a finanční dary

  • Pardubický kraj

účelová dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dotace krajů ze zdrojů MPSV)

  • Pardubický kraj

dotace na podporu sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb hrazených z rozpočtu Pardubického kraje (víceletá dotace z rozpočtu Pardubického kraje)

  • Statutární město Pardubice

dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti (dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice)

  • Městský obvod Pardubice II (dotace z rozpočtu Městského obvodu Pardubice II)
  • obec Brloh, obec Přelovice (finanční dar na poskytování sociální služby)