Dotace, granty a příspěvky

Děkujeme všem podporujícím subjektům, kteří nám pomáhají naplňovat naše poslání  a poskytují nám finanční pomoc a podporu formou dotací, grantů a příspěvků.

Dotace a finanční dary

  • Pardubický kraj - účelová dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Pardubický kraj - dotace v rámci programu podpory sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - Program 1
  • Statutární město Pardubice - dotace z programu podpory v sociální oblasti
  • město Lázně Bohdaneč (finanční dar na poskytování sociální služby)
  • obec Brloh (finanční dar na poskytování sociální služby)
  • obec Černá u Bohdanče (finanční dar na poskytování sociální služby)
  • obec Kočí (finanční dar na poskytování sociální služby)
  • obec Přelovice (finanční dar na poskytování sociální služby)