Dotace, granty a příspěvky

Děkujeme všem podporujícím subjektům, kteří nám pomáhají naplňovat naše poslání  a poskytují nám finanční pomoc a podporu formou dotací, grantů a příspěvků.

Dotace a finanční dary

 • účelová dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem
  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (poskytovatel Pardubický kraj)
 • dotace na podporu kapacit sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb Pardubického
  kraje na období 2019 - 2021 z rozpočtu Pardubického kraje
 • dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na realizaci projektu „Denní stacionář MIREA“
  na období 2019 - 2020 z rozpočtu statutárního města Pardubice
 • Městský obvod Pardubice II
 • obec Brloh (finanční dar na poskytování sociální služby)
 • obec Černá u Bohdanče (hmotný dar na poskytování sociální služby)
 • obec Přelovice (finanční dar na poskytování sociální služby)