Sponzorům a dárcům nabízíme

Našim partnerům, dárcům a sponzorům nabízíme

Veřejné poděkování

  • v prostorách Denního stacionáře MIREA
  • na webu stacionáře
  • ve výročních zprávách

Možnost propagace společnosti / firmy / jména

  • v prostorách Denního stacionáře MIREA
  • na webu stacionáře
  • na veřejných akcích stacionáře

Pozvání na akce pořádané Denním stacionářem MIREA