Historie

MIREA denní stacionář, o.p.s. je obecně prospěšnou společností působící v regionu Pardubice se sídlem v Pardubicích - Polabinách, Mozartova 456.

Obecně prospěšné společnost byla založena v prosinci 2008 pod názvem Denní centrum SVÍTÁNÍ, o.p.s.

4. prosince 2008
založení společnosti podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem Denní centrum SVÍTÁNÍ, o.p.s.
22. prosince 2008
vznik společnosti zapsáním do rejstříku obecně prospěšných společností,
vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl O, vložka 191
12. ledna 2009
registrace sociální služby denní stacionář podle § 81 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, u KÚ Pardubického kraje
pod identifikátorem 5149889; zahájení poskytování sociální služby
1. ledna 2011
změna statutárního orgánu; statutárním orgánem se podle § 9a zákona č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, stává ředitel
1. srpna 2011
měna názvu a loga společnosti na MIREA denní stacionář, o.p.s.;
společnost používá zkrácené názvy MDS nebo stacionář MIREA
1. ledna 2018
změna sídla organizace
- do 31. 12. 2017 Ostřešanská 25, 530 03 Pardubice - Nemošice
- od 1. 1. 2018 Mozartova 456, 530 09 Pardubice;
společnost používá zkrácené názvy MIREA nebo Denní stacionář MIREA