Základní informace

 • Název společnosti

  MIREA denní stacionář, o.p.s.

 • Název společnosti - používané zkratky

  Denní stacionář MIREA
  MIREA

 • Sídlo

  Mozartova 456, 530 09 Pardubice

 • 27553744

 •  Indentifikátor datové schránky

                     445m6iw

 • Právní forma

  Obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové dne 22. 12. 2008 pod spisovou značkou oddíl O, vložka 191

 • Statutární orgán

  Ředitelka - Marcela Kolmanová

 • Číslo provozního účtu

  KB Pardubice 43-3831030247/0100

 • Číslo veřejné sbírky

  KB Pardubice 107-6169800297/0100

 • Registrace sociální služby

  MIREA denní stacionář, o.p.s. je zapsaný v Registru poskytovatelů sociálních služeb pod identifikátorem 5149889

 • Název sociální služby

  Denní stacionář MIREA

 • Typ zařízení sociálních služeb

  Denní stacionář

 • Druh poskytovaných služeb

  Služby sociální péče

 • Forma poskytování sociálních služeb

  Ambulantní

 • Provozní doba stacionáře

  V pracovní dny:

  Pondělí 7.00 – 15.45 hodin

  Úterý    7.00 – 15.45 hodin

  Středa   7.00 – 15.30 hodin

  Čtvrtek  7.00 – 15.30 hodin

  Pátek     7.00 – 15.30 hodin

 • Kapacita stacionáře

  Stacionář má denní (okamžitou) kapacitu 23 klientů