Stravování

  • Poskytnutí stravy představuje ve stacionáři poskytnutí oběda a nápojů.
  • Klientům je poskytována strava v rozsahu oběd / 1krát denně a nápoj "celodenně". 
  • Obědy jsou zajišťovány externím dodavatelem. 
  • Nápoje klientům zajišťuje poskytovatel celodenně dle jejich individuálních potřeb. Svačiny si klienti nosí vlastní.
  • Strava odpovídá věku a zásadám racionální výživy, respektuje individuální potřeby klientů.
  • Dietní strava: poskytnutí dietního oběda je možné zajistit ve spolupráci s dodavatelem obědů; v případě potřeby klienta poskytovatel postupuje dle individuálního dietního režimu.
  • Svačina probíhá v době od 9.00 do 9.30 hodin, obědy jsou vydávány v době od 12.30 do 13.00 hodin. Pokud si klient nosí vlastní oběd, konzumuje ho v této době.